پيوندهاي روزانه

دیگر نوشته هایم به درد نمی خورند ...

بوی کهنه گی میدهند ...

مشتی حرفهای تکراری و احساسی ...

کلمات دیگر به زبان نمی آیند ...

امشب آمده ام با چشمهایم برایتان سخن بگویم ...

راستی همیشه دلم میخواست بدانم ...

لحظه های بی من ، برایت چطور میگذرد ...

منکه مانده ام چگونه فراموشت کنم ...

سالهاست ...

منو فراموشی سر تو جنگ داریم ...

مهربانم ...!

کاش می دانستی چقدر دردناک است،

شنیدن جمله ی: «برایم دعا کنید ...

دریافتم ...

کسی که میگوید برایم دعا کنین ...

از همه جا کم آورده است ...

صبرش تمام شده است ...

خدایا آمده ام بگویم کم آورده ام ...

خدایا ...

میشود این بار تو برایم دعا کنی ...

خدایا دلم بودن میخواهد ...

بودن های جدید و ناب ...

تجربه های جدید و پر استرس ...

گاهی به مرگ فکر میکنم ...

به قول فروغ ...با خود میگویم ...

چقدر حیف است که من می میرم و ...

غواصی در عمق اقیانوس ها را تجربه نمی کنم ...

می میرم...

و حداقل یکبار زمین را از روی کره ماه نمی بینم!!

دلم می خواست ...

جاهای ترسناک جهان را می دیدم ...

دلم می خواست ...

یکبار هم که شده از ارتفاعی بلند پرواز می کردم ...

دلم می خواست های من زیاداند٬

بلنداند٫

طولانی اند٫

اما مهم ترین دلم می خواست های من این است که:

انسان باشم٬ انسان بمانم!

خدایا ...

چقدر وقت کم است تا وقت دارم باید مهر بورزم ...

وقت کم است باید خوب باشم ...

مهربان باشم ...

خدایا ....

دلم بهانه‌گیر شده ...

دلم ...

زندگی می‌خواهد ...

سفر می‌خواهد ...

هوای تازه می‌خواهد ....

اما نه ...!!!

هیچکدام از اینها را نمی‌خواهم ...

خوب که می اندیشم ...

باز میبینم که ...

دلم فقط تو را می‌خواهد.....دیگرنمی نویسَمَت ؛...

هر کس به چشم هایم نگاه کند ؛

تورا خواهد خواند . . .

:: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::


عشقاول هیچ وقت فراموش نمیشه

چوناولین حسه كه تنهاییتو پر كرده

چونقلبت اولین تلنگر رو خورده

مثهروز اول مدرسه ...

هیچ كس اولین روز مدرسشو فراموش نمیكنه


:: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::آدمخوب قصه های من

دلتنگتشده ام
حجمشرا میخواهی بدانی؟!؟
خدارا تصور کن......!


:: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::ميدانمروز مرگم

غمگينخواهى بود!
نهبراى من
منكه مدت هاست رفته ام...
براىخودت!
ديگركسي نيست
كهبا تمام وجود
تورا دوست بدارد
ديگركسي نيست
كهبي محلى هايت را
طاقتبياورد.
ديگركسي نيست
كهبراى ديدن لبخند زيبايت
دنيارا به رقص بياورد
ديگركسى نيست
كهخدايش باشى
كهپرستش ات كند
غمگينميشوى
نهبراى من
براىخودت!
كهجز دفتر شعرهايم
درياد هيچكس ماندگار نخواهى بود
كهآرام آرام
فراموشخواهى شد...

:: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::


ﺑﺎﻭﺭﮐﻦ ﺁﺳﺂﻥ ﻧـﯿــﺴــﺖ
ﺍﺳـﻢ" ﺍﺣـﺴﺎﺳـﺖ " ﺭﺍ ﺑـﮕـﺬﺍﺭﻧـﺪ ،
"
ﺗـﺠـــﺮﺑـﻪ " !


:: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::

نسلما...

با "نوشتن از تو" بیشتر عشقبازی کرد تا "خود تو" ...


:: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞:::: ۞ ۞::ﻣﺮﺩﻫﺎﯼﻋﺰﯾﺰﻡ ﺭﺍ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺍﻭﻝﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺎ ﺯﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺧﻮﺏﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ
ﺍﻣﺎﺷﻤﺎﻫﺎ
ﺁﻥﺭﻭﺑﺎﻩ ﺻﻔﺘﻬﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﮑﺎﺭﻭﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ، ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺍﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﺮﺍﻍﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺵ ﻫﺎ ﺑﺮﻭﯾﺪ
ﺁﻧﻬﺎﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻭ ﮔﺮﯾﺰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺭﻭﺑﺎﻩﻣﺎﺩﻩ
ﻧﻪﺁﻧﻬﺎ
ﮐﻪﺁﺭﺍﻣﻨﺪ ، ﻣﻈﻠﻮﻣﻨﺪ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯿﻨﺪ، ﺩﻝ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ
ﺭﻭﯾﺎﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ
ﻭﺣﯿﻠﻪ ﺗﺎﻥ ﺷﮑﺎﺭﺷﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﻧﺎﺑﻮﺩﺷﺎﻥﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ﺍﻣﺎ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﺎﻥﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺭﻧﮕﺶ، ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﺶ ، ﻧﺎﺏ ﺑﻮﺩﻧﺶ
ﻋﻮﺽﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺭﻭﺑﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ
ﺣﯿﻠﻪﺗﺎﻥ ﺭﺍ
"
ﺑﺎ ﺷﺮﻑ "
ﺧﺮﺝﮐﻨﯿﺪآنلاين : 6
بازديد امروز : 1672
بازديد ديروز : 1580
بازديد هفته گذشته : 6276
بازديد ماه گذشته : 13826
بازديد سال گذشته : 26644
کل بازديد : 125630
تعداد کل مطالب : 0
تعداد کل نظرات : 0
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند چاپ دیجیتال گریتینگ
بستن تبلیغات [X]